Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler

Ehemalige Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler

PD Dr. Eva Struhal                         Professeure agrégée de l'histoire de l'art, Québec